Interpelacja dotycząca Pełnomocnika ds. projektów kluczowych

Szanowny Panie Burmistrzu,
Stan faktyczny:
Obecnie w Gminie Krzeszowice mamy szeroko rozbudowaną władzę wykonawczą składającą się z Pana
Burmistrza i dwóch Wiceburmistrzów. Każdy z Pana zastępców odpowiada za konkretne działania
wynikające z schematu organizacyjnego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

Interpelacja wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stan faktyczny:

W ostatnich latach, ze szczególnym nasileniem w ostatnich miesiącach, zmagamy się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dużym wzrostem inflacji, a wg. niektórych ekonomistów przekraczającej wzrost gospodarczy. To poniekąd naturalne zjawisko dla rozwijających się gospodarek, lecz negatywnie odczuwalne często mocniej przez pracowników niektórych sektorów, w tym sektora publicznego.

Czytaj więcej

Zapytanie miski dla zwierząt

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z okresem wakacyjnym, ilością upalnych dni i temperatur wynikających ze zmian klimatycznych zwracam się do Pana z wnioskiem o postawienie misek z wodą dla zwierząt przed Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, oraz jednostkami organizacyjnymi.

Czytaj więcej