Zapytanie dotyczące zamówień publicznych

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami od mieszkańców dotyczącymi zamówień publicznych które zostały rozstrzygnięte. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Czytaj więcej