Badanie ankietowe jakości życia w gminie Krzeszowice

Ankieta Jakości Życia w Gminie Krzeszowice

Wspólnie ze Stowarzyszaniem Rzetelna Gmina Krzeszowice rozpoczęliśmy badanie ankietowe metodą Computer Assisted Web Interview, a w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie drugi etap w oparciu o metodę Paper and Pen Personal Interview.

Celem ankiety jest zobrazowanie potrzeb mieszkańców gminy Krzeszowice, określenie kierunku rozwoju spójnego z oczekiwaniem społecznym, a także wskazanie barier i braków w określonych segmentach funkcjonowania gminy.

Ankieta jest anonimowa, zebrane odpowiedzi zostaną przeanalizowana oraz uzupełnione o publiczne dostępne dane, a następnie przedstawione w specjalnym raporcie.

 

W badaniu ankietowym uwzględniono 11 kluczowych obszarów funkcjonowania gminy; administracja, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, kultura, edukacja, ochrona środowiska, integracja społeczna, sport, transport, turystyka oraz zdrowie.

 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która zajmuje dosłownie kilka minut. Nie bądźcie obojętni na przyszłość naszej miejscowości.

 

Link do ankiety:

https://rzetelnagmina.pl/ankieta/?fbclid=IwAR1nSjSAFY14AXU08LtluiqtGlFj3xuw3LiAkSDlwQkWRJsEqCOc9-hgi2s