Stworzenie Stowarzyszenia Rzetelna Gmina Krzeszowice

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice to miejsce gdzie każdy mieszkaniec może włączyć się w działanie na rzecz swojej lokalnej miejscowości. Staramy się informować mieszkańców o działaniach samorządu. Jesteśmy ruchem społecznym łączący ludzi i walaczący o ich równe traktowanie w Gminie Krzeszowice

Czytaj więcej

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Cyklicznie organizuje spotkania z mieszkańcami, aby porozmawiać o waszych problemach. Podczas takich spotkań omawiamy bieżące problemy i działania Krzeszowickiego Samorządu, a także dyskutujemy o przyszłości naszej Gminy.

Czytaj więcej