Petycja w sprawie budowy Basenu w Krzeszowicach

Zorganizowaliśmy petycje w której podpisało się ponad 1200 mieszkańców w sprawie budowy basenu w Krzeszowicach.
Każdy przed wyborami obiecuje budowę basenu, nigdy natomiast nie doszło to do skutku.