Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Cyklicznie organizuje spotkania z mieszkańcami, aby porozmawiać o waszych problemach. Podczas takich spotkań omawiamy bieżące problemy i działania Krzeszowickiego Samorządu, a także dyskutujemy o przyszłości naszej Gminy.