Stworzenie przestrzeni dla Młodzieży w gminie Krzeszowice

Walczyliśmy o stworzenie miejsca dla młodzieży. Miejsca gdzie młodzi ludzie będą mogli spotkać się i porozmawiać.
Swoje postulaty przedstawiliśmy Burmistrzowi Gminy Krzeszowice