Stworzenie Stowarzyszenia Rzetelna Gmina Krzeszowice

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice to miejsce gdzie każdy mieszkaniec może włączyć się w działanie na rzecz swojej lokalnej miejscowości. Staramy się informować mieszkańców o działaniach samorządu. Jesteśmy ruchem społecznym łączący ludzi i walaczący o ich równe traktowanie w Gminie Krzeszowice