Zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci

Co roku na początku września organizujemy zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.

Zebrane artykuły przekazujemy do domu dziecka w Miękini lub do świetlic szkolnych.