Interpelacja dostosowanie budynków publicznych dla osób niepełnosprawnych

Szanowny Panie Burmistrzu,

W dniu 26 maja 2019 podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej doszło do skandalicznej sytuacji. Mieszkańcowi gminy, będącemu osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim nie zapewniono elementarnej pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego, który został usytuowany na I piętrze budynku w Sali Herbowej.

Mieszkaniec dotarł do lokalu wyborczego po tym, jak został wciągnięty na wózku inwalidzkim po schodach stopień po stopniu na pierwsze piętro przez swojego znajomego.

Skandal odbił się szerokim echem wśród mieszkańców Krzeszowic, którzy w mediach społecznościowych wyrazili daleko idącą dezaprobatę dla takiego sposobu potraktowania osoby niepełnosprawnej przez organizatora głosowania.

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego oraz troskę o niepełnosprawnych mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją ruchową, bardzo proszę o informację, które jedno– i wielopiętrowe gminne budynki użyteczności publicznej tj. budynki urzędu miejskiego, szkół, przedszkoli, biur jednostek organizacyjnych gminy, bibliotek) posiadają bariery architektoniczne i są wyposażone w instalacje i urządzenia do transportu na wyższe kondygnacje osób niepełnosprawnych, poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich, a które nie są wyposażone w takie instalacje.