Interpelacja dostosowanie Gminy do potrzeb Niepełnosprawnych, oraz przystąpienie do programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zarówno Pan jak i ja zastanawiamy się co jeszcze możemy zrobić, aby nasza Gmina szybciej się rozwijała, a mieszkańcy byli zadowoleni. Odpowiedź jest jasna, musimy polepszyć standard życia wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, kraj pochodzenia, wiarę, czy stan funkcjonalny.  Konieczne jest szanowanie i równe traktowanie wszystkich mieszkańców. Coraz więcej mówi się o niepełnosprawności i jest to realny problem dla wielu samorządów.

Bardzo Panu dziękuję, że nie boi się Pan tego tematu i wychodzi mu Pan naprzeciw organizując debatę społeczną ‘W stronę niepełnosprawnych”. Wspólna rozmowa z osobami niepełnosprawnymi, pokaże Nam gdzie jesteśmy i co musimy zrobić, aby ich życie w Gminie Krzeszowice stało się lepsze, a infrastruktura bezpieczniejsza. Jako Radny Rady Miejskiej moim obowiązkiem jest sugerować najlepsze rozwiązania, dlatego chciałbym zainteresować Pana nowym programem dla Gmin i Powiatów, które organizuje  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program ma poprawić jakość życia niepełnosprawnych mieszańców. Program  „Centra opiekuńczo-mieszkalne”  jest realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizację w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych. To trzeci program, który w tym roku finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Na podstawie odrębnych przepisów, uczestnicy programu będą mogli skorzystać z rehabilitacji i usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez całą dobę. Osoby niepełnosprawne będą mogły również zamieszkać w nowych Centrach. Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia Centrum, a drugi jego funkcjonowania.  Mając na uwadze równomierny rozwój Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o  przeanalizowanie programu i odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy istniej możliwość, aby Gmina Krzeszowice przystąpiła do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ?
  • Co Gmina zamierza zrobić, aby polepszyć sytuacje osób niepełnosprawnych w naszej Gminie?
  • Czy Gmina rozważa poprawę infrastruktury, aby dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Równość i tolerancja to ważne wartości zarówno dla mnie, jak i wielu mieszkańców, dlatego Gmina powinna rozwijać się równomiernie nie wykluczając potrzeb osób niepełnosprawnych.
Panie Burmistrzu proszę o przeanalizowanie konieczności i możliwości Gminy Krzeszowice wprowadzenia wyżej zaproponowanego programu.

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.