Interpelacja dot. programu oszczędnościowego gminy Krzeszowice związaną z kryzysem gospodarczym i energetycznym

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą programu oszczędnościowego gminy Krzeszowice związaną z kryzysem gospodarczym i energetycznym.

Stan faktyczny:

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konieczność obowiązkowej oszczędności energii elektrycznej w Administracji rządowej i samorządowej o 10 proc. już od 1 października. Dodatkowo biorąc pod uwagę zadłużenie gminy, wzrastające koszty inwestycyjne, coroczny dynamiczny wzrost wydatków bieżących oraz inflację związaną z kryzysem gospodarczym chciałbym uzyskać od Pana odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy ma Pan już stworzony program oszczędności energii elektrycznej w gminie Krzeszowice? Jeśli tak, to jakie działania zostaną podjęte lub zostały podjęte, aby zaoszczędzić prąd w administracji samorządowej?
  • Czy posiada Pan lub zamierza stworzyć program oszczędnościowy pozwalający na zmniejszenie wydatków bieżących w kolejnych latach w gminie Krzeszowice? Jeśli tak, to jakie działania zostały lub zostaną podjęte, aby ograniczyć wzrost wydatków bieżących?
  • Jakie działania planuje Pan wprowadzić, aby zabezpieczyć gminę przed kryzysem gospodarczym wpływającym na drastyczne wzrosty kosztów inwestycyjnych?

 

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania oraz podjęcie szczególnych działań zabezpieczających gminę Krzeszowice w kryzysie gospodarczym i energetycznym.