Interpelacja dotycząca ujednolicenia procedur oraz przygotowania wzorów wniosków

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie ujednolicenia procedur oraz przygotowanie wzorów wniosków dotyczących załatwiania spraw urzędowych dla Mieszkańców i potencjalnych Inwestorów.

Stan faktyczny:

Do uzyskania pozwolenia na budowę Inwestor potrzebuje bardzo dużo dokumentów, uzgodnień związanych z lokalizacją zjazdu, podziałami działek, wypisami, informacjami odnośnie działek, czy służebnościami. Obecnie w biuletynie informacji publicznych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach nie jest jasno opisana cała ta procedura, oraz nie ma wymienionych podstawowych dokumentów, które pozwoliły by na szybką i sprawną realizację procedur inwestycyjnych. Stosując zasadę benchmaringu analizując samorządy gminny takie jak np. Alwernia, Trzebinia, Olkusz, Zabierzów jasno można stwierdzić, że mają opracowane jednolite standardy, oraz wnioski, które są umieszczone w jednym miejscu co znacząco ułatwia potencjalnemu inwestorowi realizacje procedur urzędowych. Oprócz pomocy Inwestorom, możemy także pomóc Mieszkańcom chociażby przygotowując wzory wniosków np. o wyrażenie zgody na lokalizowanie ogrodzenia działki, czy o wydaniu decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi publicznej (gminnej) itd. Myślę, że warto by było przeprowadzić analizę wszystkich referatów i zobaczyć gdzie możemy ułatwić Mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych przygotowując gotowe wzory wniosków, określając ujednolicone zasady i umieszczając je w jednym miejscu tak, aby realizować załażenia „przyjaznego urzędu”.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice planuje przeprowadzenie analizy obecnych potrzeb klienta urzędu, oraz przygotuje ujednolicone zasady, oraz wzory wniosków pozwalające sprawniej załatwić Mieszkańcom i Inwestorom sprawy administracyjne?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.