Interpelacja droga powiatowa nr. 1076K Czerna

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców Paczółtowic, a także Czatkowic, zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi zamiaru zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 1076K od Klasztoru w Czernej do Paczółtowic.

Mieszkańcy podczas spotkań ze mną zgłaszają swoje zaniepokojenie i wątpliwości związane z pojawieniem się niepotwierdzonych informacji o planowanym zamknięciu tej drogi. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Pan Burmistrz składał lub zamierza złożyć wniosek do Powiatu Krakowskiego o zamknięcie lub wyłączenie z ruchu odcinka ww. drogi?
  • Czy Gmina Krzeszowicejest w posiadaniu informacji z Powiatu Krakowskiego o planach zamknięcia lub wyłączenia z ruchu odcinka ww. drogi?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.