Interpelacja Droga przez Puszczę Dulowską z A4 do 79

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie planowanej inwestycji budowy drogi łączącej autostradę A4 z Drogą Krajową 79.

Stan faktyczny:

W ostatnim czasie pojawiają się ogromne wątpliwości Mieszkańców gminy Krzeszowice związane z popieraniem przez Pana planowanej inwestycji łączącej autostradę A4 z Drogą Krajową 79. Mieszkańców dziwi także fakt, że Gmina Krzeszowice bardzo mocno zabiega o wprowadzenie jednego z trzech rozwiązań, które będzie skutkować ogromną wycinką Puszczy Dulowskiej, ale także odbije się na komforcie życia mieszkańców Woli Filipowskiej.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Ile pieniędzy gmina od 2013 roku, czyli od rozpoczęcia planowania inwestycji wydała w związku z powyższą inwestycją? Proszę o dokładne wyliczenia.
  • Jakie argumenty przemawiają z punktu widzenia Gminy za realizacją wyżej wymienionej inwestycji? Proszę o podanie rzeczowych argumentów dla każdego z trzech proponowanych wariantów.
  • Czy w związku z inwestycją były wykonane analizy dotyczące potencjalnego zwiększenia natężenia ruchu na drodze krajowej 79 w stronę od i do Krakowa powodując jeszcze większe korki w centrum miasta? Inwestycja w wariancie 1 i 2 z dużym prawdopodobieństwem spowoduje zwiększenie ruchu na drodze krajowej przed wjazdem do Krzeszowic (szczególnie na skrzyżowaniach ul. Daszyńskiego z DK 79, ale także na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z drogą krajową).
  • Kiedy Gmina planuje przeprowadzić konsultacje społeczne z Mieszkańcami w sprawie wyżej wymienionej inwestycji?

 

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.