Interpelacja działka przy ul. Leśnej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców, którzy mieszkają przy ul. Leśnej w gminie Krzeszowice.

Mieszkańcy gminy Krzeszowice mieszkający przy ul. Leśnej zwrócili się do mnie z prośbą o informacje w sprawie działek oznaczonych w ewidencji numerem 2088 i 2087 obr. Gminy Krzeszowice będących własnościami Gminy Krzeszowice. Ta nieruchomość jest bardzo zaniedbana i nieutrzymywana w związku z powyższym mieszkańcy chcieliby uzyskać odpowiedź na poniższe pytania. Mając na uwadze sprawy mieszkańców na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie plany ma Gmina Krzeszowice na działki oznaczone w ewidencji numerem 2088 i 2087?
  • Kiedy Gmina zamierza podjąć jakieś działania na tych działkach? Lub kiedy Gmina zamierza uporządkować te działki?

 

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.