Interpelacja instalacja budek lęgowych dla Jerzyków

Szanowny Panie Burmistrzu,

W ostatnim czasie zgłosili się do mnie mieszkańcy z pewnym problemem. Po termomodernizacjach bloków w Krzeszowicach drastycznie spadła liczba miejsc do rozrodu jerzyków (Apus apus). Mieszkańcy zaproponowali rozwiązanie – instalacja budek lęgowych dla tych ptaków, dodatkowo chcieli bezpłatnie dostarczyć budki dla jerzyków, oraz pomóc w ich instalacji na rozbudowywanej szkole podstawowej w Krzeszowicach.

Niestety, jak twierdzą zainteresowani dostali odmowę z urzędu. w Dzienniku Polskim możemy przeczytać, że Pan Panie Burmistrzu wspólnie z wójtami gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wieka Wieś, Sułoszowa i Skała chcecie zaradzić problemowi plagi komarów za pomocą nietoperzy i jerzyków. Problem jest poważny, dlatego myślę, że powinniśmy razem jako samorząd współpracować z mieszkańcami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie ekologii i  ochrony środowiska. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Ile budek dla jerzyków i nietoperzy powiesiła Gmina?
  • Czy Gmina zamierza zainstalować budki dla jerzyków i nietoperzy? Jeśli tak to proszę o informacje ile i gdzie?

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.