Interpelacja Kładka czy ul. Czycza

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą kładki łączącej ul. Krakowską i ul. Czycza.

Wielu Mieszkańców zauważa, że remont kładki faktycznie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, jednakże mimo wszystko dalej nie spełnia swojej funkcji. Kładka pomimo, że posiada windę jest nieprzystosowana do przejścia przez nią osób niepełnosprawnych, oraz sprawia wielkie problemy seniorom i rowerzystom. Głównym powodem jest niesprawna  winda. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  • Kiedy Pan wspólnie z inwestorem PKP oddacie powyższy obiekt do pełnego użytku dla Mieszkańców?
  • Kiedy Mieszkańcy posiadający niepełnosprawność będą mogli samodzielnie przejść przez kładkę korzystając między innymi z wybudowanej windy?
  • Dlaczego pomimo zakończenia prac przez inwestora, windy do dnia dzisiejszego nie zostały uruchomione do użytku przez Mieszkańców?
  • Jeśli nie winda, to jaki pomysł ma Gmina na dostosowanie kładki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.