Interpelacja kopalnia w Dębniku

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców Dębnika oraz Krzeszowic zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi uruchomienia kopalni w Dębniku przez firmę Trans-Ziem. Mieszkańcy podczas spotkań ze mną zgłaszają swoje zaniepokojenie i wątpliwości związane z uruchomieniem kopalni kamienia.

Pierwsza próba uzyskania pozwolenia była w 2014 roku i nie doszła do skutku. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Co było bezpośrednim powodem nie uzyskania przez firmę Trans-Ziem pozwolenia na eksploatację kamieniołomu około roku 2014?
  • Na jakim aktualnie etapie jest proces ubiegania się o wymagane pozwolenia na wydobycie przez firmę Trans-Ziem?
  • Jakie są przewidywane wpływy dla Gminy Krzeszowice z tytułu podatku płaconego przez firmę Trans-Ziem po ewentualnym uruchomieniu eksploatacji kamieniołomu w Dębniku?
  • O ile wyższe niż obecnie są przewidywane roczne koszty utrzymania, remontów i napraw dróg na terenie Gminy Krzeszowice, po których będzie transportowany urobek z kamieniołomu w Dębniku z racji transportu złóż w Dębniku?
  • Czy ewentualne pozwolenie na eksploatacje kamieniołomu w Dębniku będzie zawierało zobowiązanie firmy mającej eksploatować kamieniołom do partycypowania w zwiększonych kosztach utrzymania, remontów i napraw dróg na terenie Gminy Krzeszowice, po których będzie transportowany urobek?
  • Czy w Gminie Krzeszowice wykonano analizy obejmujące wzrost kosztów utrzymania dróg w relacji do przewidywanych przychodów gminy z racji eksploatacji złóż w Dębniku? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania