Interpelacja Mieszkania Komunalne

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana w sprawie pytań związanych z wykupem od Gminy Krzeszowice mieszkań komunalnych. Wielu mieszkańców zwraca uwagę na brak konkretnych odpowiedzi od włodarzy gminy w tym temacie.

Jedynie co słyszą to „proszę czekać” – takie podejście nie pomoże tym ludziom rozwiązać swoich problemów, a tym bardziej zaplanować przyszłość dla swoich rodzin. Część mieszkańców bardzo inwestuje w mieszkania komunalne remontując je, podnosząc im standard nie wiedząc, czy kiedykolwiek stanie się ono ich własnością W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy planuje Pan inwestycje związane z budową mieszkań komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice?
  • Czy mieszkańcy Gminy Krzeszowice mogą lub będą mogli wykupić mieszkania komunalne? W szczególności proszę o uwzględnienie w pytaniu mieszkańców z ul. Targowej. Jeśli tak, to kiedy? Z jaką bonifikatą?
  • Czy wszystkie mieszkania będą miały możliwość wykupu? Jeśli nie to na jakiej podstawie wybierane są mieszkania do sprzedaży?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.