Interpelacja naprawa uszkodzonych dróg przy ul. Parkowej, Nowa Wieś i Bandurskiego, oraz ul. Czatkowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców zamieszkałych wzdłuż ul. Parkowej, Nowa Wieś i Bandurskiego, oraz ul. Czatkowice, proszę o podjęcie działań związanych z naprawą uszkodzeń dróg powstałych w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu drogowego podczas zamknięcia przejazdu na remontowanej ul. Batalionów Chłopskich i mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Poprowadzenie objazdu ul. Parkową spowodowało zapadnięcie się w kilkunastu miejscach drogi, a na ul. Bandurskiego, Nowa Wieś, oraz Czatkowice powstały liczne ukruszenia i spękania asfaltu po obydwóch stronach pobocza.

Biorąc pod uwagę zły stan wyżej wymienionych ulic proszę o szybkie podjęcie właściwych czynności.