Interpelacja nawierzchnia na Skate Parku w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie wymiany nawierzchni na skate parku.

Mieszkańcy zgłaszają problem związany z uszkodzoną nawierzchnią na skate parku. Podczas moich ostatnich rozmów z mieszkańcami i wizji lokalnej na terenie skate parku można zaobserwować ogromne zainteresowanie zwłaszcza młodych ludzi tematem jazdy na rowerze z przeszkodami, desce, oraz rolkach.

Jednakże przestrzeń, która dawała im możliwość rozwoju swojego zainteresowania w tym momencie nie nadaje się do użytku, a nawet przy korzystaniu z niej jest bardzo niebezpieczna. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy gmina Krzeszowice planuje zmianę nawierzchni skate parku zapewniając mieszkańcom bezpieczne korzystanie z obiektu?
  • Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wymianę nawierzchni?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie, oraz podjęcie działań w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu skate park.