Interpelacja oficjalny profil Facebook urzędu

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby Mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą prowadzenia portalu społecznościowego Gminy Krzeszowice w serwisie Facebook.

Każdego dnia wszyscy odbieramy tysiące informacji z różnych źródeł wiedzy, dlatego tak ważne jest, aby każdy z Nas mógł te informacje prawdziwie weryfikować. Wraz z rozwojem technologii zmienia się też sposób w jaki Administracja Publiczna komunikuje się ze swoimi Mieszkańcami.Fakt, że serwis facebook to genialne narzędzie promocji i przekazu informacji dla Mieszkańców Gminy Krzeszowicedaje wielkie możliwości, ale także może być dużym zagrożeniem. Dodatkowo mając na względzie, zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, która stwierdza, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną (art. 1 ustawy) można stwierdzić, że umieszczane informacje na oficjalnym fanpage Urzędu na facebook’u stanowi informację publiczną.

W związku z powyższym chciałbym odnieść się do dwóch ostatnich wpisów z oficjalnego fanpage Gminy z dani 21.06.2021 roku oraz 16.06.2021 roku. W pierwszym podano nieprawdziwe stwierdzenie „Kolejne zadania zostaną wprowadzone do realizacji w tym roku” – co sugeruje, że Rada Miejska przyjęła już zmiany w Budżecie, a przecież Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dopiero 24.06.2021 roku. Dodatkowo taki zapis wprowadza Mieszkańców w błąd, oraz w mojej ocenie sugeruje Radnym, jak mają głosować. Drugi wpis z 16 czerwca zawiera również nieprawdziwe informacje „Z inicjatywy burmistrza Wacława Gregorczyka, tegoroczny budżet zwiększono do kwoty 300 000 zł”, dodatkowo w komentarzu oficjalnego fanage Gminy pojawia się informacja „Panie Rady, dziękujemy za złożoną interpelację, która nie jest konieczna, ponieważ Pan Burmistrz decyzję (Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 158/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. ) o zwiększeniu środków na dofinansowanie wszystkich prawidłowo złożonych wniosków, dotyczących wymiany ciepła podjął już w zeszłym tygodniu, a Pan dowiedział się o tym fakcie od pracownika Urzędu w dniu 12 czerwca b.r. podczas Targów Grzewczych.” Zarządzenie o którym wspomina oficjalny fanpage Gminy nie zwiększa tegorocznego budżetu do kwoty 300 zł, a do kwoty 210 000 zł, pozostałe 90 tysięcy złotych przeznaczą lub nie Radni wprowadzając zmiany w Uchwale Budżetowej w dniu 24.06 b. r. Kolejnym nieprawdziwym stwierdzeniem jest to, że jako Klub Radnych złożyliśmy „Interpelację”  – był to wniosek, a w znaczeniu prawa ma to ogromne znaczenie. Dodatkowo w komentarzu pojawiają się ponownie nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dowiedziałem się o zarządzeniu Burmistrza od Urzędnika podczas targów grzewczych. Jest to nieprawda, ponieważ to ja przekazałem urzędnikowi informację o tym, że taki wniosek jako Klub Radnych będziemy składać. Na koniec należy podkreślić, że składanie wniosków, czy interpelacji przez Radnego Rady Miejskiej jest jego obowiązkiem wynikającym z art. 24 Ustawy o samorządzie Gminnym dlatego niezrozumiałe jest dla mnie ocenianie przez Urzędnika o konieczności realizowania obowiązku Radego Rady Miejskiej. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Który Urzędnik prowadzi oficjalny fanpage Gminy Krzeszowice, oraz anonimowy profil „Pracownik Urzędu” ?
  • Który Urzędnik ma w zakresie obowiązków pracy prowadzenie powyższych profili na platformie facebook?
  • Dlaczego na oficjalnym fanpage gminny przestały pojawiając się informacje o zapytaniach i interpelacjach zgłaszanych przez radnych Rady Miejskiej w imieniu Mieszkańców Gminy Krzeszowice?
  • Kto decyduje o tym jakie treści pojawiają się na oficjalnym fanpage Gminy Krzeszowice?
  • Czy treści umieszczone w portalach społecznościowych przedmiotowo dotyczących gminy Krzeszowice udostępniane na oficjalnym fanpage przechodzą jakąś weryfikacje np. Prawnika, Inspektora RODO, Burmistrza Gminy Krzeszowice itd.?
  • Czy anonimowy profil „Pracownik Urzędu” jest też oficjalnym profilem Gminy Krzeszowice? Czy komentarze umieszczane przez oficjalny fanpage Gminy Krzeszowice, oraz profil „Pracownik Urzędu” są oficjalnymi stanowiskami gminy?
  • Na jakiej podstawie weryfikowane są profile Mieszkańców, którym oficjalny fanpage Gminy Krzeszowice odpowiada na pytania w komentarzach?
  • Czy Gmina Krzeszowice zablokowała jakieś profile Mieszkańców na facebook?
  • Czy Gmina Krzeszowice odpowiada na wszystkie pytania Mieszkańców zadawane w prywatnej wiadomości do oficjalnego fanpage Gminy Krzeszowice? Jeśli, nie na wszystkie to na jakiej podstawie są weryfikowane profile, którym udzielana jest odpowiedź?
  • Czy Gmina Krzeszowice sprostuje wszystkie nieścisłości, które pojawiły się w ostatnich dniach na oficjalnym fanpage Gminy Krzeszowice?

 

Powyższe przykłady są tylko z tego tygodnia, ale tendencja pisania nieprawdziwych wiadomości na oficjalnym fanpage zdarza się już od jakiegoś czasu, w związku z tym moja interwencja. Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania. Proszę o sprostowanie wszystkich nieścisłości, które są informacją publiczną, a pojawią się na oficjalnym fanapge Urzędu Gminy Krzeszowice, a także o weryfikacje i umieszczanie rzetelnych informacji dla Mieszkańców Gminy Krzeszowice.