Interpelacja Organizacje Pozarządowe NGO

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Krzeszowice bardzo dobrze współpracuje z trzecim sektorem poprzez organizacje, ogłaszanie, czy informowanie o nowych konkursach grantowych w których mogą realizować swoje pomysły NGO.

Jako działacz w wielu organizacjach sektora społecznego, często spotykam się ludźmi zaangażowanym w rozwój naszej gminy, którzy zgłaszają potrzebę lokalową stowarzyszenia czy fundacji. Brak możliwości spotkania się w większym składzie podmiotu, ogranicza ich rozwój, a w końcu w wielu wypadkach to właśnie NGO realizują główne zadania Gminy Krzeszowice.  W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice udostępnia jakieś miejsce na spotkania dla NGO?
  • Jeśli tak, to jak wygląda procedura udostępnienia lokalu na spotkanie członków działających w organizacjach pozarządowych na terenie naszej gminy? Oraz gdzie ono się znajduje?
  • Czy NGO musi podpisywać umowę lub wypełnić jakieś formalności aby Gmina Krzeszowice udostępniła mu miejsce spotkania? Jeśli tak to jakie?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania