Interpelacja otwarcie lodowiska

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w związku z licznymi pytaniami napływającymi do mnie od mieszkańców, w sprawie organizacji lodowiska w gminie Krzeszowice. Od wielu lat w grudniu otwierane było lodowisko dla mieszkańców naszej gminy przy Szkole Podstawowej nr2 w Krzeszowicach.W tym roku do dzisiaj nie rozpoczęto żadnych prac związanych z uruchomieniem lodowiska.

Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i  Sportu w Krzeszowicach, Pan Paweł Czyż, potwierdził podczas rozmowy ze mną, że środki na uruchomienie lodowiska w Krzeszowicach są, a rzekomym problemem jest jedynie w brak odpowiedniego miejsca, które spełniało by odpowiednie warunki infrastrukturalne. Bo na terenie, na którym co roku zlokalizowane było lodowisko, aktualnie prowadzone są prace związane z rozbudową szkoły.

Proszę zatem o przesłanie mi następujących informacji:

  1. Jakie środki finansowe zostały zaplanowane i zarezerwowane przez gminę Krzeszowice (lub przez CKiS) na uruchomienie i obsługę lodowiska w sezonie zimowym 2018/19?
  2. W wielu miastach w Polsce w sezonie zimowym, lodowiska z powodzeniem uruchamiane są na terenach Orlików. Czy coś stoi na przeszkodzie, aby w gminie Krzeszowice wprowadzić to sprawdzone w wielu gminach rozwiązanie i zainstalować lodowisko na Orliku?
  3. Jeśli nie nastąpi uruchomienie lodowiska w sezonie zimowym 2018/19, to na jaki cel zostały przesunięte (lub zostaną przesunięte) środki finansowe, które zostały zaplanowane i zarezerwowane na ten cel?

Z góry dziękuję za odpowiedź na moją interpelację.