Interpelacja poprawa oznakowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z ul. Batalionów Chłopskich.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice proszę o zorganizowanie lepszego oznaczenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z ul. Batalionów Chłopskich.

W ostatnim czasie został zmieniony ruch drogowy na tym skrzyżowaniu, co wprowadziło zamieszanie wśród kierowców, pomimo prawidłowego oznakowania drogi często można zauważyć nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub zawahanie kierowców, dlatego apeluję o  dodanie do znaku D-1 „Droga z pierwszeństwem” jadąc od ul. Legionów Polskich tablicy T-6a pokazujący „rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie”, oraz jadąc od strony ul. Batalionów Chłopskich odnowienie znaku poziomego P-12 „linii bezwzględnego zatrzymania stop”, ponieważ aktualnie namalowany jest niewidoczny, oraz dodanie do tego znaku poziomego P-16 „Stop”.

Takie oznakowanie skrzyżowania powinno poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich i ul. Batalionów Chłopskich.