Interpelacja program „bezpłatna złota rączka dla seniorów”

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przez ostatnie lata w Polsce jak i w gminie Krzeszowice można zaobserwować zmiany demograficzne wskazujące wzrost liczby seniorów i spadek ilości mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. W związku z powyższym gmina powinna zwrócić uwagę na potrzeby wzrastającej grupy społecznej, dlatego zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie realizacji w naszej gminie programu „bezpłatna złota rączka dla seniorów”.

Polega on na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy osobom starszym w drobnych naprawach w ich gospodarstwie domowym.

Program bardzo dobrze sprawdza się w wielu samorządach gminnych w Polsce. Dbając o równomierny rozwój, aktywizacje osób starszych, a także budowanie innowacyjnego samorządu proszę o przystąpienie do programu, którego celem jest zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. W innych samorządach program dotyczy osób powyżej 60 roku życia, z uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych, a także prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Wszystkie zasady funkcjonowania określa regulamin. Drobne naprawy to między innymi wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, uszczelek w kranach, montaż zamków i klamek w drzwiach, naprawa mebli i wiele innych, które nie wymagają dużego nakładu finansowego, specjalistycznych uprawnień i są możliwe do zrealizowania w trakcie jednej wizyty. Mając na uwadze potrzeby różnych grup wiekowych mieszkańców Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy gmina Krzeszowice planuje przystąpić do programu „bezpłatna złota rączka dla seniorów”?
  • Jakie projekty gmina realizuje dla seniorów?
  • Jakie innowacyjne projekty i pomysły gmina planuje wprowadzić dla mieszkańców z różnych grup wiekowych?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie, oraz podjęcie działań w celu zapewnienia równomiernego rozwoju gminy dla każdego mieszkańca niezależnie od wieku. W razie przychylności projektu chętnie włączę się do realizacji i współpracy dla dobra mieszkańców.