Interpelacja Przedsiębiorcy COVID-19

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie Krzeszowickich Przedsiębiorców.

Stan faktyczny:

Niezwykle trudna sytuacja w jakiej znaleźli się lokalni przedsiębiorcy jest spowodowana pandemią koronawirusa. Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać duże trudności w utrzymaniu płynności finansowej i utrzymania firmy. Jako samorząd patrzący na potrzeby wszystkich swoich mieszkańców powinniśmy wspierać lokalną przedsiębiorczość i pomagać jej przejść przez trudny dla nich czas.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice planuje umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych (np. podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych) dla przedsiębiorców z Gminy Krzeszowice?
  • Czy firmy, które wynajmują od gminy lokal użytkowy albo wynajmują lub dzierżawią gminne grunty mogą liczyć na umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu czynszu?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.