Interpelacja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie zgłoszonej przez mieszkańca sytuacji pojawiającej się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzeszowice.

Mieszkaniec gminy Krzeszowice zgłosił problem związany z odbiorem odpadów wielkogabarytowych na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w naszej gminie. Mieszkaniec 5 grudnia o godzinie 17.30 przywiózł do PSZOK meble z pokoju dziecka. Pracownicy PSZOK nie chcieli przyjąć odpadów ze względu na fakt, że mieszkaniec poradzi działalność gospodarczą i wmawiając mu, że przywiezione śmieci przez niego pochodzą z jego firmy. Po długiej kłótni mieszkańcowi udało się oddać odpady, jednakże zaznacza, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w końcu jest mieszkańcem naszej gminy i opłaca podatki w naszej gminie. Mając na uwadze sprawy mieszkańców na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy pracownicy PSZOK w naszej gminie mogą nie przyjąć śmieci od mieszkańca w momencie kiedy prowadzi działalność gospodarczą, ale śmieci pochodzą z ich gospodarstwa domowego?
  • Czy gmina może wpłynąć na to, aby takie sytuacje w PSZOK nie miały miejsca?

 

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania, ponieważ odpowiedź w tej sprawie jest ważna dla osób mieszkających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.