Interpelacja rozbudowa systemu monitoringu w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Podczas spotkań osiedla Centrum i Czatkowice, na których Pan Burmistrz był nie obecny, został poruszony bardzo ważny dla mieszkańców temat monitoringu osiedli.

W 2018 roku dzięki aktywności mojego kolegi z klubu Wojciecha Pogana dokonano kompletnej modernizacji systemu monitoringu – zainstalowano 11 kamer  cyfrowych w strategicznych punktach miasta, a zarejestrowane materiały na dyskach służą, jako dowód do prowadzonych postępowań przez Policję, Prokuraturę, Sądy i Straż Miejską. Obraz z kamer umożliwia szybkie reagowanie strażników i policjantów w przypadkach łamania prawa, a co za tym idzie powoduje zmianę w zachowaniach osób mających w świadomości, że teren na którym przebywają jest chroniony. Mając na uwadzebezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowicena podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy istniej możliwość założenia w centrum monitoringu obejmującego ul. Armii Krajowej oraz ul. Targową? Wielu mieszkańców twierdzi, że na tych ulicach po zmroku jest bardzo niebezpiecznie i dochodzi do wielu naruszeń prawa.
  • Czy istnieje możliwość założenia monitoringu przy Remizie OSP w Czatkowicach z powodów jak wyżej?
  • Czy Gmina rozważała zainstalowanie kamer także w strategicznych miejscach w sołectwach? Myślę, że niezależnie od miejsca zamieszkania każdy powinien czuć się bezpiecznie, więc dobrze by było także zainstalować monitoring w sołectwach.

Bezpieczeństwo to najważniejsza wartość dla mieszkańców, dlatego Gmina powinna na bieżąco rozbudowywać system monitoringu w Gminie, a przy wyborze miejsc strategicznych możemy uwzględnić miejsca niebezpieczne zgłoszone do krajowej mapy zagrożeń.

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.