Interpelacja skrzyżowanie ul. Porfirowej, Kopalnianej i Ks. Gawlikowskiego – Zalas

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice proszę o poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Zalas uwzględniając między innymi skrzyżowanie ul. Porfirowej, Kopalnianej i Ks. Gawlikowskiego.

W ostatnim czasie regularnie w całej miejscowości pojawiają się akty wandalizmu, oraz kolizje drogowe, dlatego mieszkańcy apelują o rozwiązanie problemu bezpieczeństwa. We wniosku z dnia 28.03.2019 roku mieszkańców Zalasu, a także dokumentu o sygnaturze WOG.1510.2.3.2019, oraz opinii EKKOM sp. z. o.o. dotyczy pisma o sygnaturze WIT.7221.1.69.2019.JC (wszystkie dokumenty dostępne u sołtysa miejscowości Zalas) możemy zaobserwować ustalenia i wszystkie działania, które w idealny sposób mogłyby rozwiązać problem bezpieczeństwa w tym sołectwie. Między innymi zaprojektowanie pasów wibracyjno-akustycznych koloru czerwonego przed skrzyżowaniem (jadąc od strony Tenczynka), zorganizowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego z wyświetlaniem prędkości na drodze powiatowej 2186K, montaż monitoringu na wyżej wymienionym skrzyżowaniu, a także na skrzyżowaniu ulic Zamkowa, Podlas, Garncarska, Floriana i Chałupy, gdzie notorycznie dewastowana jest „Pineska” na środku skrzyżowania. Mieszkańcy zgłaszają też potrzebę przeprowadzenia kolejnego pomiaru natężenia ruchu na ul. Porfirowej DK 2186K. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców proszę o przekazanie interpelacji do Powiatu Krakowskiego, a także o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Gminy Krzeszowice:

  • Czy planują Państwo wspólnie z Powiatem poprawić bezpieczeństwo na ul. Porfirowej, Kopalnianej i Ks. Gawlikowskiego w miejscowości Zalas?
  • Czy Gmina wraz z Powiatem może zlecić ponowny pomiar natężenia ruchu na ul. Porfirowej (DK 2186K)? Jakie wyniki miał pierwszy pomiar? Kolejny pomiar będzie sugerował autentyczne natężenie ruchu drogowego, ponieważ pierwszy był wykonany przed otwarciem węzła na autostradę A4 w Rudnie.
  • Na jakim etapie jest realizacja monitoringu w 2 miejscach wskazanych w interpelacji? Czy monitoring będzie przekazywał obraz bezpośrednio do Straży Miejskiej? Czy urządzenie monitorujące będzie posiadać odpowiednią jakość obrazu pozwalając na identyfikacje ewentualnych zdarzeń? Na realizacje monitoringu przeznaczone były środki sołeckie, a zakończenie zadania ustalone było na koniec 2019 rok.
  • Na jakim etapie jest realizacja oświetlenia w miejscach wskazanych w interpelacji? Na realizacje oświetlenia tak samo jak powyżej były przeznaczone środki sołeckie, a zakończenie zadania ustalone było na koniec 2019 rok.

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania i podjęcie szybkich działań w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzeszowice.