Interpelacja szerokość miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Gminie Krzeszowice.

Stan faktyczny:

Wielu mieszkańców zgłasza problem zbyt wąskich miejsc parkingowych strefie płatnego parkowania. Część z nich podczas porannych zakupów doznała szkody na swoich samochodach przez porysowanie podczas wsiadania innych kierowców do swoich pojazdów. W świetle prawa wymiary miejsc parkingowych od 1 stycznia 2018 r. Według nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.), które zmienia dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc parkingowych, stosowne przepisy otrzymały brzmienie: „§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: 1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych; 2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania spełniają kryteria nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.)?
  • Jeśli nie, to czy zamierza Pan przystosowanie miejsc parkingowych do nowych przepisów prawa?
  • Czy gmina może pobierać opłaty parkingowe za parkowanie na miejscach parkingowych, które nie spełniają warunków, jakie narzuca im prawo?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.