Interpelacja w sprawie przeprowadzenia audytu elektrycznego na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Krzeszowice.

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie przeprowadzenia audytu elektrycznego na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Krzeszowice.

Stan faktyczny:

Mając na uwadze rozwój Gminy Krzeszowice, ale także i stan finansowy naszego Samorządu zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą przeprowadzenia audytu elektrycznego na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Krzeszowice. Wg mojej wiedzy takie audyty są przeprowadzane bezpłatnie i szacują możliwe do osiągnięcia oszczędności. Optymalizacja sieci elektrycznej polega na przeanalizowaniu faktur za energię elektryczną, a następnie wyliczenie wstępnych oszczędności. Firmy realizujące takie usługi przedstawiają ofertę na wdrożenie oszczędności, przez zamontowanie odpowiednich urządzeń w sieć energetyczną danego obiektu, a także proponują rozliczenie w formule ESCO, czyli formułę w której rozliczenie następuje z wygenerowanych oszczędności. Najczęściej takie oszczędności dzielone są 50/50 tzn. połowa zaoszczędzonej kwoty stanowi opłatę dla firmy, a połowa wraca do budżetu gminy. Po stronie Gminy nie ma żadnych kosztów związanych z inwestycją, a może to pozwolić uzyskać oszczędności na opłatach za energie elektryczną.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994) proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice wykonywała optymalizację sieci energetycznej?
  • Czy rozważa Pan zlecenie wykonania audytu elektrycznego na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Krzeszowice w celu wprowadzenia oszczędności na zużyciu energii elektrycznej?

 

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.