Interpelacja zakłócanie ciszy nocnej przy inwestycji na „Zagrodach”

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie sytuacji powstałej w skutek prac remontowych wykonywanych  na „zagrodach”.

Mieszkańcy zgłaszają problem związany z zakłócaniem ciszy nocnej przez pracowników firmy Budimex. Firma wykonująca roboty związane z inwestycją tam przeprowadzaną pracując w godzinach 23.30 – 3.30 w nocy co bezpośrednio wpływa na komfort mieszkańców.

Według Policji, która wyzwana była przez mieszkańców, firma posiada zgodę od gminy Krzeszowice na takie prace właśnie w tych godzinach. W związku z powyższym mieszkańcy chcieliby uzyskać kilka informacji dotyczących tej sytuacji. Mając na uwadze problemy mieszkańców Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Kiedy zakończą się roboty dotyczące tej inwestycji?
  • Czy firma Budimex ma prawo na podstawie zgody od gminy Krzeszowice naruszać cisze nocną mieszkańców?
  • Czy gmina Krzeszowice planuje podjąć działania związane z zakłócaniem ciszy nocnej przez firmę Budimex?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania, oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemów mieszkańców.