Interpelacja wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stan faktyczny:

W ostatnich latach, ze szczególnym nasileniem w ostatnich miesiącach, zmagamy się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dużym wzrostem inflacji, a wg. niektórych ekonomistów przekraczającej wzrost gospodarczy. To poniekąd naturalne zjawisko dla rozwijających się gospodarek, lecz negatywnie odczuwalne często mocniej przez pracowników niektórych sektorów, w tym sektora publicznego.

W związku z powyższym w trosce o sprawną działalność administracji publicznej Urzędu Gminy Krzeszowice oraz jej jednostek organizacyjnych zwracam  się z następującymi pytaniami:

  • Proszę o przedstawienie średnich miesięcznych pensji pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych z podziałem na stanowiska i podziałem na lata: 2018, 2019, 2020 oraz rok bieżący.
  • Proszę o informację ile naborów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach oraz jednostkach organizacyjnych zostało ogłoszonych od 1 listopada 2018 r. do dnia dzisiejszego, oraz ile z tych naborów zostało nierozstrzygniętych. Proszę również
    o przedstawienie powodów braku rozstrzygnięcia naborów.
  • Czy w roku 2021 planowane są podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz jednostek organizacyjnych? Jeśli tak, proszę o informację o podziale podwyżek na rodzaj stanowiska pracownika.
  • Czy w związku z nowymi zadaniami przydzielonymi pracownikom Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i jednostek organizacyjnych, wynikającymi z trwającego na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii od 2020 r. zostały przyznane pracownikom dodatkowe świadczenia finansowe? Jeśli tak, to jakie?