Zapytanie dotyczące inwestycji przy ul. Młynówka – Gmina Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącym nowej inwestycji wzdłuż ul. Młyńska oraz ul. Młynówka. Inwestycja o której pisze dotyczyła przebudowy szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do 44,800 linii 133 w ramach różnych projektów realizowanych przez PKP Polskie linie kolejowe S.A. Mając świadomość, że droga na dzień składania pisma nie została jeszcze przejęta przez gminę, proszę o zadbanie o interesy mieszkańców, którzy posiadają swoje nieruchomości wzdłuż wyżej wymienionych ulic.

Czytaj więcej

Zapytanie dotyczące lektur w bibliotece szkolnej w Zalasiu

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z ostatnią skargą na Pana Panie Burmistrzu i Panią Dyrektor Szkoły w Zalasiu będącą przedmiotem dyskusji podczas 51 Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach chciałbym zapytać o dalsze rozwiązanie sprawy Pani Skarżącej. Mam świadomość, że od nowego roku szkolnego przyjdzie nowa Pani Dyrektor, dlatego zależy mi na tym, aby temat zgłaszany przez mieszkańców został jak najszybciej rozwiązany.

Czytaj więcej

Interpelacja dotycząca Pełnomocnika ds. projektów kluczowych

Szanowny Panie Burmistrzu,
Stan faktyczny:
Obecnie w Gminie Krzeszowice mamy szeroko rozbudowaną władzę wykonawczą składającą się z Pana
Burmistrza i dwóch Wiceburmistrzów. Każdy z Pana zastępców odpowiada za konkretne działania
wynikające z schematu organizacyjnego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

Interpelacja wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stan faktyczny:

W ostatnich latach, ze szczególnym nasileniem w ostatnich miesiącach, zmagamy się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dużym wzrostem inflacji, a wg. niektórych ekonomistów przekraczającej wzrost gospodarczy. To poniekąd naturalne zjawisko dla rozwijających się gospodarek, lecz negatywnie odczuwalne często mocniej przez pracowników niektórych sektorów, w tym sektora publicznego.

Czytaj więcej

Zapytanie miski dla zwierząt

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z okresem wakacyjnym, ilością upalnych dni i temperatur wynikających ze zmian klimatycznych zwracam się do Pana z wnioskiem o postawienie misek z wodą dla zwierząt przed Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, oraz jednostkami organizacyjnymi.

Czytaj więcej