Zapytanie dotyczące lektur w bibliotece szkolnej w Zalasiu

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z ostatnią skargą na Pana Panie Burmistrzu i Panią Dyrektor Szkoły w Zalasiu będącą przedmiotem dyskusji podczas 51 Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach chciałbym zapytać o dalsze rozwiązanie sprawy Pani Skarżącej. Mam świadomość, że od nowego roku szkolnego przyjdzie nowa Pani Dyrektor, dlatego zależy mi na tym, aby temat zgłaszany przez mieszkańców został jak najszybciej rozwiązany.

Czytaj więcej

Interpelacja dotycząca Pełnomocnika ds. projektów kluczowych

Szanowny Panie Burmistrzu,
Stan faktyczny:
Obecnie w Gminie Krzeszowice mamy szeroko rozbudowaną władzę wykonawczą składającą się z Pana
Burmistrza i dwóch Wiceburmistrzów. Każdy z Pana zastępców odpowiada za konkretne działania
wynikające z schematu organizacyjnego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

Interpelacja wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stan faktyczny:

W ostatnich latach, ze szczególnym nasileniem w ostatnich miesiącach, zmagamy się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dużym wzrostem inflacji, a wg. niektórych ekonomistów przekraczającej wzrost gospodarczy. To poniekąd naturalne zjawisko dla rozwijających się gospodarek, lecz negatywnie odczuwalne często mocniej przez pracowników niektórych sektorów, w tym sektora publicznego.

Czytaj więcej

Zapytanie miski dla zwierząt

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z okresem wakacyjnym, ilością upalnych dni i temperatur wynikających ze zmian klimatycznych zwracam się do Pana z wnioskiem o postawienie misek z wodą dla zwierząt przed Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, oraz jednostkami organizacyjnymi.

Czytaj więcej

Ponowna interpelacja Facebook Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z znikomą odpowiedzią na pytania zawarte w interpelacji dotyczącej prowadzenia portalu społecznościowego Gminy Krzeszowice zawartych w piśmie o sygnaturze WOG.0003.16.2021 zwracam się do Pana (tym razem może z bardziej zrozumiałymi dla Pana pytaniami) z interpelacją.

Czytaj więcej

Zapytanie Ekointerwencja

Szanowny Panie Burmistrzu,

W ostatnim czasie zgłosili się do mnie Mieszkańcy ul. Chłopickiego w Krzeszowicach, którzy prosili o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj więcej