Interpelacja wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stan faktyczny:

W ostatnich latach, ze szczególnym nasileniem w ostatnich miesiącach, zmagamy się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dużym wzrostem inflacji, a wg. niektórych ekonomistów przekraczającej wzrost gospodarczy. To poniekąd naturalne zjawisko dla rozwijających się gospodarek, lecz negatywnie odczuwalne często mocniej przez pracowników niektórych sektorów, w tym sektora publicznego.

Czytaj więcej

Zapytanie miski dla zwierząt

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z okresem wakacyjnym, ilością upalnych dni i temperatur wynikających ze zmian klimatycznych zwracam się do Pana z wnioskiem o postawienie misek z wodą dla zwierząt przed Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, oraz jednostkami organizacyjnymi.

Czytaj więcej

Ponowna interpelacja Facebook Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z znikomą odpowiedzią na pytania zawarte w interpelacji dotyczącej prowadzenia portalu społecznościowego Gminy Krzeszowice zawartych w piśmie o sygnaturze WOG.0003.16.2021 zwracam się do Pana (tym razem może z bardziej zrozumiałymi dla Pana pytaniami) z interpelacją.

Czytaj więcej

Zapytanie Ekointerwencja

Szanowny Panie Burmistrzu,

W ostatnim czasie zgłosili się do mnie Mieszkańcy ul. Chłopickiego w Krzeszowicach, którzy prosili o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj więcej

Zapytanie Ogródki Działkowe Kolejarz

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi likwidacji  Rodzinnych Ogródków Działkowych „KOLEJARZ” na terenie miasta Krzeszowice.

Czytaj więcej