Zapytanie Rodzinne Ogródki Działkowe

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi likwidacji  Rodzinnych Ogródków Działkowych „KOLEJARZ” na terenie miasta Krzeszowice (działka nr. 958).

Czytaj więcej

Zapytanie projekty LGD

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi pozyskania środków zewnętrznych z projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, która działa, także na terenie naszej gminy.

Czytaj więcej

Wniosek o transport publiczny w Gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez Mieszkańców problemy dotyczące organizacji publicznego transportu wewnętrznego w gminie Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem o poprawę sytuacji w naszej gminie w wyżej wymienionym temacie.

Czytaj więcej