Wniosek o umieszczanie protokołów w BIP

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez Mieszkańców uwagi dotyczące lepszego funkcjonowania i transparentności gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem o umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Protokołów z spotkań sołeckich i osiedlowych,
  • Terminów spotkań komisji problemowych Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice

Czytaj więcej