Wniosek o umieszczanie protokołów w BIP

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez Mieszkańców uwagi dotyczące lepszego funkcjonowania i transparentności gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem o umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Protokołów z spotkań sołeckich i osiedlowych,
  • Terminów spotkań komisji problemowych Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice

Czytaj więcej

Zapytanie Plan oszczędnościowy dla Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami, które dostaję od mieszkańców naszej Gminy dotyczącym zaproponowanych przez Pana Burmistrza kierunków działań osłonowych na lata 2020-2022 w związku z pandemią koronawirusa i jej negatywnym wpływem na życie gospodarcze i stan finansów gminnych.

Czytaj więcej