Pismo w sprawie dostępności dla Osób z niepełnosprawnością

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z realizowanym projektem wynikającym z tworzenia nowej wizji Gminy Krzeszowice oraz przeprowadzonych analiz przez nasze Stowarzyszenie, chcielibyśmy zwrócić się do Pana z prośbą o aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Państwa jednostki organizacyjnej Gminy Krzeszowice oraz do wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak dostępności cyfrowej strony internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Zgodnie z Ustawą z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każda strona internetowa podmiotów publicznych powinna być dostępna cyfrowo od 23 września 2020 roku.

Strony internetowe lub aplikacje mobilnesą dostępne cyfrowo, jeśli spełniają konkretne wymagania, związane z wytycznymiWCAG na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami). Do tego na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej musi być deklaracja dostępności. Niestety na Państwa stronie nie znaleźliśmy deklaracji dostępności oraz minimalnego spełnienia wymagań WCAG.

Drugą kwestią, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, są informacje umieszczone na Państwa stronie internetowej. Część informacji jest nieaktualna, co skutkuje między innymi błędami
w przeprowadzonej przez gminę Krzeszowice diagnozie sytuacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej Gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033.

Dodatkowo warto, aby Państwo zadbali także o informacje związane z Państwa jednostką na stronie gminy Krzeszowice, ponieważ w zakładce Sport, klikając w zakładkę „Centrum Kultury i Sportu”, przenosi użytkownika na stronę www.kulturakrzeszowice.pl która nie jest aktywna i proponuje strony związane z apartamentami i mieszkaniami na sprzedaż.

Na koniec chcielibyśmy Państwa zachęcić do założenia konta jednostki na platformie ePUAP, ponieważ jesteście Państwo jedyną jednostką publiczną w Krzeszowicach, do której nie można wysłać pisma w formie elektronicznej za pomocą ww. platformy.