Wniosek bezpieczeństwo Plac Targowy COVID-19

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiczne mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem dotyczącym poprawy tegoż bezpieczeństwa na placu targowym. Od ubiegłego poniedziałku zadecydował Pan o częściowym otwarciu gminnego targowiska. Istotą mojego wniosku nie jest wchodzenie w dyskusję, czy była to słuszna decyzja, czy też nie.

Panuje pandemia COVID-19 i jako Gmina dbająca o swoich mieszkańców musimy dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegane były wszystkie zalecenia związane z bezpieczeństwem w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Na portalach społecznościowych krąży zdjęcie z wczorajszego targu pokazujące łamanie podstawowego obostrzenia dotyczącego utrzymania odległości 2 metrów pomiędzy mieszkańcami. Warto zauważyć, że stoiska podczas targu znajdują się jedno obok drugiego – a to może mieć znaczący wpływ na tworzenie skupiska mieszkańców chcących zobaczyć lub zakupić towar. W związku z powyższym wnioskuję do Pana, aby od następnego targu w poniedziałki Straż Miejska wskazywała miejsca do rozłożenia swojego straganu dla sprzedających. Mamy tak duży plac targowy, że bez większego problemu można stargany rozmieścić w odległości nawet 10 metrów od siebie – takie rozwiązanie sprawi, że mieszkańcy nie będą kumulować się w jednym miejscu, a rozłoży się ich liczba na cały zagospodarowany teren, jak również sprawi, że mieszkańcy stojący w kolejce do straganu będą mogli zachować bezpieczną odległość od siebie.

Proszę o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego korzystania z placu targowego