Wniosek do Budżetu Gminy – Infrastruktura do Kalisteniki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z informacją z biura Rady Miejskiej sygnatura. WFK.RK.3020.1.2019, zgłaszam wniosek do Budżetu Gminy Krzeszowice na 2020 rok. Panie Burmistrzu w dniu 25 marca 2019 roku złożyłem do Pana interpelacje w sprawie „zorganizowania na terenie gminy Krzeszowice miejsca z infrastrukturą do ćwiczenia kalisteniki i street workoutu”.

Liczę, że temat wtedy nie przepadł i może w najbliższym roku uda się uwzględnić tą potrzebę mieszkańców w budżecie gminy Krzeszowice na 2020 rok. Tak jak Panu wspomniałem wiele młodych mieszkańców naszej gminy czeka na taką infrastrukturę, ponieważ jest to  ciekawa forma aktywizacji mieszkańców do wyjścia z domu, oraz spędzania czasu w sposób aktywny. Infrastruktura do Kalisteniki zacznie różni się od dotychczasowych siłowni plenerowych, które tworzyliśmy, ponieważ w kalistenice wykonuje się trening siłowy oparty na ćwiczeniach z wykorzystywaniem własnej masy ciała. Wśród młodzieży jak i osób w średnim wieku pojawiło się ogromne zainteresowanie tego typu treningiem. Jako nauczyciel Wychowania Fizycznego widzę też ogromne zainteresowanie wśród uczniów „StreetWorkout”, a gdyby infrastruktura była blisko szkoły nauczyciele Wychowani Fizycznego mogliby urozmaicać młodzieży zajęcia lekcyjne. Proszę o rozważenie tematu.