Wniosek do ZABK w sprawie pełnego przeglądu windy przy ul. Czycza

Szanowna Pani Dyrektor,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pani z wnioskiem dotyczącym windy przy przejściu nad torami kolejowymi przy ul. Czycza i ul. Krakowskiej. W dniu 8 września koło godziny 14.00 dwójka małych dzieci zatrzasnęła się w windzie od strony ul. Czycza.

Sytuacja spowodowała bardzo dużo emocji zarówno po stronie dzieci jak i ich rodziców. Według mieszkańców sytuacja niedziałającej windy występuje notorycznie. Warto zauważyć, że przejście przez kładkę jest najszybszą drogą poruszając się pieszo do centrum miasta. Dodatkowo mieszkańcy korzystający z kładki to najczęściej osoby starsze i niepełnosprawne, dla których wyjście po tylu schodach jest ogromnym wyzwaniem. W związku z powyższym, wnioskuję o zgłoszenie w ramach gwarancji o przeprowadzenie przez firmę serwisującą pełnego przeglądu windy znajdującej się od strony ul. Czycza. Pozwoli to bezpiecznie i bez obaw korzystać przez mieszkańców z tej infrastruktury.