Wniosek dot. publicznego żłobka w gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice aktualnie prowadzi wśród Mieszkańców ankietę oceny jakości życia w gminie Krzeszowice. Badanie wykonywane jest metodą Computer Assisted Web Interview, a w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie drugi etap w oparciu o metodę Paper and Pen Personal Interview. Z pierwszych analiz danych, które spłynęły od ponad 600 Mieszkańców wynika, że wielu ankietowanych uznało, że dostępność żłobków na terenie Naszej Gminy jest w znacznym stopniu niewystarczająca.

W gminie Krzeszowice funkcjonują dwa kluby dziecięce oraz jeden żłobek, które są prowadzone przez inne podmioty, niż jednostka samorządu terytorialnego. Wg danych z końca grudnia 2021 roku, uczęszczało do nich tylko 52 dzieci.

Po dokonaniu wstępnej analizy oczekiwań mieszkańców zebranych z ankiety, a także na podstawie przeglądu obecnie realizowanych projektów związanych z dofinansowaniem zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 sądzimy, że Gmina Krzeszowice powinna poważnie rozważyć ubieganie się o wsparcie finansowe z rządowego programu „MALUCH+” 2022-2029.

„MALUCH+” to rządowy program prorodzinny ds. rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych czy korzystających z pomocy dziennych opiekunów (osoby samozatrudnione), którego głównym celem jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach tak, aby mamy dzieci do lat 3 mogły wrócić do pracy. Głównym celem nowej edycji programu jest stworzenie w skali kraju 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, wsparcie finansowe dla samorządów, a także dla rodziców.

Program „MALUCH+” nie jest nowym projektem, aczkolwiek obecna edycja daje ogromne możliwości gminie Krzeszowice, ponieważ:

  • Rząd zwiększy budżet i zmieni zasady rozliczania z rocznego na wieloletni. To ważna zmiana, ponieważ gmina Krzeszowice nie byłaby zobligowana do wykonania inwestycji w ciągu jednego roku budżetowego, co realnie ułatwia realizację przedsięwzięcia.
  • W nowej edycji rządowego programu „MALUCH+”, nie będzie wymagany wkład własny. Gmina Krzeszowice w 100 procentach mogłaby to zadanie zrealizować w ramach środków z programu.
  • Gmina może przeznaczyć środki z przedmiotowego nie tylko na budowę, ale również przebudowę, adaptację obiektów dla dzieci wymagających specjalnych potrzeb, wyposażenie pomieszczeń.
  • Każde utworzone miejsce opieki będzie przez trzy lata dofinansowywane kwotą 837 zł miesięcznie. Dzięki temu będą niższe opłaty dla rodziców i mniejsze koszty utrzymania dla Krzeszowickiego Samorządu.

 

Program „MALUCH+” 2022-2029 w tegorocznej edycji idealnie wkomponowałby się w oczekiwania społeczne wielu Mieszkańców gminy Krzeszowice ze względu na niewielkie obciążenie z strony gminy, co jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji gospodarczej. Jako Stowarzyszenie  Rzetelna Gmina Krzeszowice widzimy sens realizacji tego przedsięwzięcia w związku z tym zwracamy się do Pana Burmistrza z wnioskiem o wzięcie udziału w powyższym programie.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wnioski dotyczące programu „MALUCH+” 2022-2029 należy składać do dnia 19 lutego 2023 r. do godz. 23:59:59. Jest to termin złożenie wniosku, a nie jego rozpoczęcia.

 

Informacje na temat programu znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029