Wniosek dotyczący statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Szanowny Panie Przewodniczący,

Mając na uwadze sprawy młodzieży w naszej gminie proszę o zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice w następującej postaci do rozdziału VIII, gdzie opisany jest wybór członków Młodzieżowej Rady Miejskiej wnoszę o wprowadzenie zapisu, mówiącego o uzupełnieniu wolnych miejsc w Młodzieżowej Radzie Miejskiej spowodowanym brakiem kandydatów w danym okręgu wyborczym.

Uzupełnienie mandatu młodzieżowego Radnego odbywałoby się z pośród wszystkich kandydatów, którzy spełnili formalne warunki, lecz nie dostali się do Młodzieżowej Rady  Miejskiej podczas przeprowadzonych wyborów. W momencie gdy będzie dużo takich osób nastąpi losowanie tak jak w przypadku młodzieżowego Radnego reprezentującego młodzież z poza naszej gminy.

W tym roku mamy przykład sytuacji w której, aż w 4 szkołach nie odbyły się wybory z powodu braku kandydatów. W obecnym statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej nie ma żadnego zapisu regulującego taką sytuacje, więc aby dać szansę każdemu kto chce się zaangażować w działania na rzecz naszej gminy zdecydowanie lepiej jest uzupełnić skład Młodzieżowej Rady Miejskiej o kandydatów, którzy spełnili wszystkie formalne warunki i zdecydowali się wystartować w wyborach, lecz przegrali, niż wykluczać te młode osoby chcące zaangażować się w działalność tej organizacji.