Wniosek o organizacje przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Drogi Powiatowej 2125K z ul. Kościelną w Ostrężnicy

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2125K z ul. Kościelną w Ostrężnicy.

Mieszkańcy sołectwa zgłaszają, że to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne i często dochodzi tam do potrąceń pieszych przez pojazdy samochodowe. Wielu mieszkańców przechodzi w tym miejscu idąc do kościoła, dlatego zasadne jest zorganizowanie przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana o zgłoszenie do Starosty Powiatu Krakowskiego potrzebę zorganizowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2125K z ul. Kościelną w Ostrężnicy.

Proszę o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego przejścia na powyższym skrzyżowaniu.