Wniosek o przeprowadzenie analizy możliwości wprowadzenia jednokierunkowego ruchu drogowego na drodze dojazdowej do Zamku w Rudnie

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem
dotyczącym poprawy bezpieczeństwa drogi dojazdowej do Zamku Tenczyn w Rudnie.


Obecnie Zamek jest jedną z największych atrakcji turystycznych w naszym regionie. Za
sprawą organizowanych tam przez Fundację New Era Art wydarzeń, z roku na rok coraz
więcej turystów zjawia się zobaczyć co kryją jego mury, jednakże droga dojazdowa
(prowadząca do zamku od strony zachodniej, przez wieś Rudno) jest tak wąska, że auta
poruszające się w przeciwnych kierunkach nie są w stanie się wyminąć i kierowcy zmuszeni
są do wykonywania niebezpiecznych manewrów dla innych kierowców i pieszych. W tym
roku sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu, ponieważ w najwęższym miejscu drogi
zrealizowana została prywatna inwestycja (ogrodzenie) po której przeprowadzeniu dojazd stał
się jeszcze węższy.
W związku z powyższym zwracam się do Pana z wnioskiem o przeprowadzenie
analizy przy współpracy z mieszkańcami i Sołtysem miejscowości Rudno, możliwości
wprowadzenia jednokierunkowego ruchu drogowego na drodze dojazdowej do Zamku
Tenczyn. Dodatkowo wnioskuję zarówno do Pana Burmistrza Gminy Wacława Gregorczyka,
jak i Pana Rafała Piechoty – Sołtysa Rudna, o zapewnienie środków finansowych na
postawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych, oznaczonych jako działki 389
i 310. Skrzyżowanie na które zwracam uwagę to skrzyżowanie w kształcie litery „T” z bardzo
ograniczoną widocznością. W związku z coraz większym zainteresowaniem turystów
Zamkiem Tenczyn zasadne jest podjęcie stosownych działań prowadzących do poprawy
bezpieczeństwa w tej okolicy.
Proszę o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia mieszkańcom i
turystom bezpiecznego dojazdu do największej atrakcji turystycznej w Gminie Krzeszowice.