Wniosek o przeprowadzenie analizy Spółki Usługi Komunalne w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Ostatnie wydarzenia związane ze znaczącym podniesieniem kosztów wywozu śmieci w samorządach gminnych pokazują, jak ważne jest wspólne działanie dla dobra mieszkańców. Niestety nasza gmina znajduje się w sytuacji, w której podnoszone są mieszkańcom podatki śmieciowe do gigantycznej kwoty. W związku z powyższym musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie, które umożliwi w przyszłym roku obniżenie stawki podatku śmieciowego do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców i nie budzącego społecznego sprzeciwu.

Rozwiązań, które mogły by przynieść zamierzone korzyści dla naszej gminy i mieszkańców w związku z problemem kosztów wywozu śmieci jest wiele. Jednym z nich jest dofinansowanie i doposażenie krzeszowickiej spółki Usługi Komunalne w sprzęt, który umożliwiłby im startowanie z pozytywnym skutkiem w przetargach na odbiór śmieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wymaga to przeprowadzenia wcześniejszych analiz, na podstawie których oszacowany musi zostać ewentualny koszt, który Gmina Krzeszowice musiałaby ponieść na dokonanie zmian w gminnej spółce świadczącej usługi komunalne.

Jeśli chodzi o doświadczenie naszej spółki to warto podkreślić, że Usługi Komunalne od kilku lat są podwykonawcą innych firm i odbierają śmieci od naszych mieszkańców. Korzyści jakie płyną z dostosowania spółki do potrzeb gminy są ogromne. Na przykład w wyniku jej dofinansowania i doposażenia w odpowiedni sprzęt, pracę w niej może znaleźć wielu mieszkańców naszej gminy.

W związku z tym proszę o podjęcie realnych działań w tym kierunku. Będę wdzięczny za informację zwrotną odnośnie Pańskiej decyzji w tej sprawie.