Wniosek o umieszczanie protokołów w BIP

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez Mieszkańców uwagi dotyczące lepszego funkcjonowania i transparentności gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem o umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Protokołów z spotkań sołeckich i osiedlowych,
  • Terminów spotkań komisji problemowych Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice

Wielu Mieszkańców zwraca uwagę na brak dostępności do protokołów ze spotkań sołeckich i osiedlowych. Można je tylko zobaczyć woskując o nie w trybie dostępu do informacji publicznej, gdzie w czasie pandemii COVID-19 dostęp do usług urzędu jest ograniczony. Część mieszkańców nie uczestniczy w spotkaniach osiedla czy sołectwa i takiej grupie Mieszkańców można zaoferować dostępne dla nich protokoły na stronie internetowej. To z pewnością będzie budować mocne poczucie lokalnego patriotyzmu, ale także pozwoli wszystkim Mieszkańcom być na bieżąco w lokalnych sprawach dotyczących swoich osiedli lub wsi.

Kolejna kwestia to ogólnodostępna informacja z terminami spotkań komisji problemowych Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice. Aby uzyskać taką informację trzeba zadzwonić do Urzędu i dopytać w biurze Rady Miejskiej o termin interesującej mieszkańca komisji. Jak dobrze wiemy, komisje są ogólnodostępne dla mieszkańców, więc informacja o ich terminach też powinna być ogólniedostępna. Część komisji spotyka się cyklicznie, inne umawiają się bardzo zmiennie, jednakże zawsze mieszkaniec powinien mieć możliwość znać termin wcześniej i mieć możliwość uczestniczyć jako słuchacz na takich komisjach. Wiele razy Radni podkreślali, że cała szczegółowa dyskusja nad Projektami Uchwał odbywa się na komisjach, a nie podczas Sesji Rady Miejskiej. W związku z tym zasadne jest, aby Mieszkańcy mieli możliwość też usłyszeć całą dyskusje w projektach, które go interesują.