Wniosek wewnętrzna komunikacja

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z wnioskiem o informowanie na bieżąco wszystkich Radnych Rady Miejskiej, oraz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli o podejmowanych przez Pana działaniach dotyczących spraw Gminy Krzeszowice, zwłaszcza tych, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców.

Jeśli chcemy wspólnie budować wiarygodny wizerunek samorządu naszej Gminy w oczach Mieszkańców, niezwykle istotne jest to, aby planowane działania były odpowiednio wcześnie omówione przed ich realizacją z Radnymi, Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli, którzy są w bezpośrednim kontakcie z Mieszkańcami. Takie działanie może pomóc w przekazywaniu rzetelnych informacji Mieszkańcom. Doskonałym przykładem w ostatnim czasie jest podjęta przez Pana decyzja związana z wyłączaniem oświetlenia ulicznego w naszej Gminiew nocy ze względów oszczędnościowych. Nie chcę w tym momencie podejmować dyskusji na temat tego, czy wyłącznie oświetlenia ulicznego w nocy jest działaniem dobrym, czy złym, natomiast zły jest brak właściwego przepływu informacji do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji powinni być o takich decyzjach informowani w pierwszej kolejności. Mam na myśli wszystkich bez wyjątku Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli. Między innymi do mnie, jako Radnego Rady Miejskiej, jak i do części Sołtysów Mieszkańcy zgłaszali problem i pytali o zaistniałą sytuację. W związku z brakiem odpowiedniej informacji od Pana nie mogliśmy od razu udzielić odpowiedzi zainteresowanym Mieszkańcom. Takie sytuacje można w przyszłości wyeliminować w bardzo prosty sposób. Z doświadczenia wiem, że mieszkańcy zwracający się do Nas z pytaniami w momencie kiedy dostaną od razu konkretną odpowiedź są usatysfakcjonowani, natomiast jeśli My nie mamy odpowiednich informacji, a dana sytuacja też Nas zaskakuje, pojawia się wśród mieszkańców nieufność wobec Samorządu. Mieszkańcy oczekują od Samorządu profesjonalizmu tzn. odpowiedniej wymiany informacji pomiędzy Burmistrzem, a Radą Miejską, Sołtysami, czy Przewodniczącymi Osiedli.

Z góry dziękuję za podjęte w tej sprawie działania.