Wniosek Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców

Szanowny Panie Burmistrzu,
Gmina Krzeszowice nie powinna stać obojętnie wobec zagrożenia, jakie wywołuje dla naszych mieszkańców pandemia koronawirusa. Z uwagi na konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wnioskujemy o zakup i przekazanie maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla naszych mieszkańców.

Pragniemy podkreślić, że nie mamy na myśli maseczek chirurgicznych – te powinniśmy zostawić dla służb medycznych – tylko maseczki wielorazowego użytku, które są dostępne na rynku.

W pierwszej kolejności maseczki powinny być przekazane osobom najbardziej zagrożonym na zachorowanie ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu, tj. pracownikom sklepów spożywczych, warzywniaków, piekarni, stacji benzynowych oraz handlującym na otwartym targowisku . Następnie – seniorom i pozostałym mieszkańcom naszej gminy.

Zakup proponujemy pokryć ze środków budżetu Gminy Krzeszowice między innymi wynikających z oszczędności jakie uzyskamy w związku z odwołaniem imprez kulturalnych lub rozrywkowych, które nie odbędą się z uwagi na pandemię.

Gmina Krzeszowice powinna w tym trudnym czasie zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, gdyż życie i zdrowie mieszkańców stanowią najwyższą wartość. Warto podkreślić, że inne samorządy gminne przekazują swoim mieszkańcom maseczki ochronne, a obowiązek noszenia maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców przebywających w przestrzeni publicznej wchodzi w życie od 16 kwietnia bieżącego roku.